Provlopp2013

6 juli

14.april

20.april

27.april

4.maj

11.maj

18.maj

8.juni

15.juni

6.juni

20.juli

27.juli

2.augusti

10.augusti

7.september

28.september

12.oktober

19.oktober

26.oktober

2.november

9.november

16.november

2012

Istrav  28.Januari  

B-Lopp 2.juni

Provlopp

31.mars                                   

7.april                                        15.juli

14.april                                      21.juli

21.april                                      28.juli

28.april                                      4.augusti

5. maj                                        19.augusti

20.maj                                      25.augusti

26.maj                                       1.september    /    bilder

9.juni                                         9. september  /     bilder

16.juni                                      16.september   /    bilder

 7.juli                                       23.september

                                                    29.september

13.oktober /    bilder

20.oktober

-------------------------------------------------------

3.november                         24.november

10.november

17.november

-------------------------------------------------------

2011

9.04.        9.07.

16.04       23.07

7.05         14.08.

28.5            6.08.

21.5          20.08.

27.08.

3.09.

24.09

8.10

15.10

22.10

29.10

5.11

12.11

19.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provlopp

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/163c00afc291e47a?projector=1&messagePartId=0.1
Information och Resultat

Provloppen på Arvika Travbana körs i regi av Arvika Travhästägareförening och Wermlands Trafvarsällskap och följer ST:s reglemente.

Regler för provloppen

De idealtider vi har antagit skall följas. I vissa lopp tillåts ett underskridande av idealtiden med 2 sekunder (2-sekundersregel). Tiden skall dock vara så nära idealtiden som möjligt.

Personal i tornet utser måldomare och sekreterare, övriga (t.ex tidtagare) är måldomarnämnd tillsammans med måldomare(ordf) och sekreterare.

Då lopp körts för fort enligt idealtiden, skall måldomarnämnd analysera loppet och stänga av den eller de som anses ha orsakat att tiden inte har kunnat hållas. Avstängningen gäller följande provloppsdag.

I montéloppen stängs ryttare normalt ej av då vi har en prövotid framöver för provlopp i monté.

Vid övriga förseelser beslutar måldomarnämnd om lämplig bestraffning eller anmäler till ansvarig för dagen, som tar upp förseelsen snarast med hästägareföreningens ordförande som tillsammans med styrelsen beslutar om vidare åtgärder.

Anmäld häst ska finnas med på tränarlista (ha tränare).

Ansvarig tränare utser lämplig kusk.

ST's reglemente kommer att följas.

Bestraffningar meddelas på resultatlistor eller muntligt.

Anmälan till provlopp innebär att ovan nämnda regler har godkänts.


/Styrelsen


Anmälan mellan kl. 09.30 - 10.00

Avgift 30:-

Första start 10.30. Defilering 10.25

Tider:

Lopp1 Kl.10:30

Lopp 2 kl. 10:50

Lopp3 kl. 11:10

Lopp4 kl. 11:30

Lopp 5 kl.  11:50

Lopp 6 kl. 12:10

Lopp7 kl. 12:25

Om ngt lopp utgår gäller start-tiden ändå.Vid extrema fall kan ändringen ske.

Provloppen startar alltid med det långsammaste först.

Följande provloppstider gäller:

 

Tempon

1.22 första 1000 m sedan fri fart, 2100 m, OBS! Ej snabbare än 1.22 första 1000 m

1.25, 2100 m, 2-sekundersregel

1.30, 2100 m, 2-sekundersregel

1.35 - 1.40, 2100 m, OBS! Ej snabbare än 1.35

1.40 - 1.45, 2100 m, OBS! Ej snabbare än 1.40

1.45 - 1.50, 2100 m, OBS! Ej snabbare än 1.45

1.55 - 2.00, 2120 m, OBS! Ej snabbare än 1.55


1.30 Montélopp, 2100 m, Varmblod

2120 m, Kallblod


Tiden för montéloppen kan ändras vid inskrivningen och godkänns då av inskrivningspersonalen.

Tiden får inte vara snabbare än att alla som vill kan delta.

Angivet tempo ska hållas hela vägen ej "speedkörning" .Vilket innebär att ingen del av loppet får köras fortare än tempot.

Bestraffningar : Häst flyttas ner i tempo ett steg och kan ej flytta tillbaks uppåt under säsongen .Normalt avstängs inte kusken men om nämden anser att förseelsen är grov eller att samma kusk bryter mot reglerna upprepade gånger kan avstängning bli aktuell.

Med säsongen menas från 1.1-31.12 under aktuell år.