Bilder från provloppen den 9.september 2012

                                                                                     21 hästar deltog idag