Styrelse 

Styrelsen


Ordförande:

Anders Johansson

070-373 26 62 


 

Vice ordförande:

AnnaCarin Bergqvist

070-510 78 37

 

Kassör:

Lillemor Westberg

0570-15306


Sekreterare:

Miriam Ruud

070-353 39 89


Ledamöter:

Runar Johansson

070-661 77 45


LarsGunnar Gustavsson

070-552 01 52


Birgitta Dahlen

 

Suppleanter:

Lena Högberg

Olle Högberg


Revisorer:

Lars-Inge Olsson


 

Valberedning:


Per Anders Thuresson

Dick Johansson

Conny Gustavsson