Styrelse 

Styrelsen


Ordförande:

Johanna Thuresson

070-244 33 12, jonnist@hotmail.com

 

Vice ordförande:

Olof Högberg

070-647 30 96

 

Kassör:

Lillemor Westberg

0570-15306


Sekreterare:

Runar Johansson

070 -661 77 45

runarbilla@gmail.com


 

Ledamöter:


Miriam RuudMarie Morfeldt

070-918 54 15


Kjell Norestål

0570-14111

kjell.norestahl@telia.com


 

Suppleanter:

Yrjö Väisänen

Kaj Augustsson


Revisorer:

Lars-Inge Olsson

Rolf Carlsson


Revisorsuppleant:

Pähr Eriksson

 

Valberedning:

Anders Johansson

Per Anders Thuresson