Styrelse 

Styrelsen


Ordförande:

Olle Högberg

070-621 16 25 


 

Vice ordförande:

AnnaCarin Bergqvist

070-510 78 37

 

Kassör:

Lillemor Westberg

0570-15306


Sekreterare:

Runar Johansson

070-661 77 45

runarbilla@gmail.com


 

Ledamöter:


Miriam Ruud

070-353 39 89LarsGunnar Gustavsson

070-552 01 52


 

Suppleanter:

Lena Högberg

Johanna Thuresson


Revisorer:

Lars-Inge Olsson

Rolf Carlsson


Revisorsuppleant:

Pähr Eriksson

 

Valberedning:


Per Anders Thuresson

Dick Johansson